Implementatie NEN3140


Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning.

De NEN3140 is vooral bekend als norm welke wordt toegepast tijdens inspecties. Het is alleen zo dat de NEN3140 gemaakt is als basisdocument voor de gehele bedrijfsvoering m.b.t. elektrische laagspanningsinstallaties. Wij kunnen u adviseren op het gebied van deze bedrijfsvoering op basis van de NEN3140.


Wij kunnen u onder andere bijstaan met:

 • opstellen inspectieplan;
 • beoordelen inspectierapporten;
 • het opstellen van een aanwijsbeleid;
 • het opstellen van werkprocedures;
 • ondersteunen installatieverantwoordelijke;
 • het opstellen van een inspectieperiodiek van uw installatie;
 • het maken van een inventarisatie t.b.v. de NEN3140 implementatie.

Bij een begeleidingstraject wordt de kennis over de bedrijfsvoering van uw elektrische installatie geborgd in uw organisatie en beleidsregels. Aanvullend kunnen wij ook uw medewerkers trainen om deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Image

Advies Machineveiligheid


Advies CE-markering Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Bij een adviestraject is uw vraag het uitgangspunt.


Wij kunnen u onder andere bijstaan met:

 • het opstellen van een risicobeoordeling;
 • het controleren van elektrische schema's;
 • het beoordelen van schakelkasten op basis van EN 60204-1;
 • het bepalen van de faalkans van veiligheidscircuits op basis van PL (performance level);
 • het bepalen van de faalkans van veiligheidscircuits op basis van SIL (safety integrity level);
 • het begeleiden van de CE-markering van een machine op basis van Machinerichtlijn
 • 2006/42/EG;
 • het valideren van het ontwerp van veiligheidscircuits conform EN-ISO 13849 of EN-IEC 62061.

Bij een begeleidingstraject wordt de kennis van veiligheid geborgd in uw organisatie. Begeleiding kan plaatsvinden voor individuele personen of een werkgroep.


Aanvullend op onze trainingen kunnen medewerkers worden begeleid bij de toepassing van de opgedane kennis in hun dagelijke praktijk. Hierdoor zullen ze de aangeleerde kennis en vaardigheden zich veel sneller eigen maken.

Image

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives