Inspectie nieuwe installatie

Inspectie nieuwe elektrische installaties volgens NEN 1010

“Elke installatie moet tijdens het installeren, voor zover redelijkheid uitvoerbaar, en bij voltooiing, worden geïnspecteerd voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.” Deze tekst staat letterlijk in NEN 1010. Maar waarom eigenlijk.

Een inspectie volgens NEN 1010 is bedoeld om de installatie te toetsen of deze gemaakt is volgens deze norm. Door tijdsdruk en/of het niet voorhanden hebben van de juiste materialen wil tijdens de bouw van een installatie wel eens iets niet helemaal goed gemaakt worden. Ook het juist documenteren en bijhouden van tekeningen gaat wel eens niet juist.

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Visuele controle
Tijdens deze controle wordt de gehele installatie, voor zover bereikbaar, onder andere bekeken op de juistheid van het elektrisch materieel en of dit juist is geïnstalleerd. Verder wordt gekeken of de keuze van de beschermingsmaatregelen, bekabeling en beveiliging goed is. Ook worden tekeningen en schema’s gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Metingen en beproevingen

De volgende metingen worden uitgevoerd waar relevant:

  • het ononderbroken zijn van geleiders;
  • isolatieweerstand van de installatie;
  • bescherming door scheiding van stroomketens;
  • automatische uitschakeling van de voeding;
  • aanvullende bescherming;
  • bepaling polariteit;
  • fasevolgorde;
  • functionele en operationele beproeving;
  • spanningsverlies.


Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.


Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives