ATEX inspectie

Inspectie van elektrische installaties in een potenteel explosiegevaarlijke omgeving volgens de ATEX 153 richtlijn.

Alle organisaties in de Europese Unie, waar een explosiegevaar bestaat, moeten voldoen aan de richtlijn 1999/92/EG. Deze richtlijn staat beter bekent als de ATEX 153-richtlijn. Deze richtlijn beschrijft de minimum veiligheidseisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet en arbobesluit.


Een explosiegevaar kan alleen ontstaan op het moment dat er drie componenten aanwezig zijn, namelijk:

 • zuurstof;
 • brandbare stof (dit kan een gas/damp zijn, maar ook vaste stof);
 • ontstekingsbron.

Het hebben van een elektrische installatie nabij een brandbare stof kan een potentieel explosiegevaar opleveren. De elektrische installatie dient in een dergelijk geval te voldoen aan specifieke regels en wetgeving.


Door bij nieuwe en bestaande elektrische installaties periodiek een inspectie uit te laten voeren, bent u in staat om vroegtijdig problemen en gevaren te onderkennen. Hierdoor kan de installatie, indien nodig, aangepast worden voordat er echt problemen ontstaan.


Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op de veiligheid. Veiligheid voor mensen, levende have en schade aan eigendommen door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en explosiegevaar. Ook wordt er gekeken of er schade is aan de installatie of afwijkingen welke ten koste gaat van de veiligheid of aanleiding geven tot gevaar.


Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.


Installaties waarbij een potentieel explosiegevaar aanwezig is zijn o.a.:

 • petrochemische industrie;
 • chemische industrie;
 • melkpoederfabriek;
 • houtzagerij;
 • bakkerij.

Alle inspecteurs die inspecties uitvoeren aan installaties welke moeten voldoen een de ATEX 153 richtlijn zijn CompEx gecertificeerd. Hiernaast hebben ze ervaring in het inspecteren van installaties is een explosiegevaarlijke omgeving.


Op basis van de NEN60079-17 kan worden gekozen uit verschillende typen inspecties:

 • visuele inspectie;
 • nauwkeurige inspectie;
 • gedetailleerde inspectie.

Waar metingen uitgevoerd kunnen worden, worden deze hoofdzakelijk verricht met een GMC Profitest Mtech en/of GMC Profitest MExtra, welke jaarlijks gekalibreerd worden. Een kopie van het kalibratierapport wordt altijd als bijlage toegevoegd bij de rapportage.

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives