Thermografische inspectie

Infrarood thermografie is de wetenschap van het verkrijgen en analyseren van thermische informatie.

Thermografie is dus een techniek waarbij, met behulp van bijvoorbeeld een infraroodcamera, temperaturen in installaties zichtbaar gemaakt worden en kunnen worden vastgelegd. Door het “scannen” van de installatie zijn sluimerende gebreken op te sporen die met het blote oog niet zichtbaar zijn.

Verschillende ongewenste warmtebronnen kunnen ontstaan door:

  • overbelasting;
  • wrijving bij draaiende delen, denk hierbij aan lagers e.d. van motoren;
  • slechte verbindingen met als gevolg een overgangsweerstand.


Ook kan een thermografische inspectie als controle gebruikt worden bijvoorbeeld om:

  • een scheve belasting in een driefasesysteem te ontdekken;
  • referentiepunten vast te leggen.

Deze warmtebronnen kunnen ontstaan in elektrische verdeelinrichtingen of installaties en kunnen storingen en/of brand tot gevolg hebben. Dit kan stilstand of uitval van uw installatie betekenen, wat financiële gevolgen kan hebben.

Een thermografische inspectie is niet wettelijk verplicht, maar is zeker een zinvolle aanvulling op een NEN1010 en NEN3140 inspectie. De inspectie is echter een momentopname die met name afhankelijk is van de belasting. Het periodiek uitvoeren van een thermografische inspectie is dus een aanbeveling.

Osnabrugge Elektrotechniek beschikt over de juiste kwalificaties om deze inspecties voor u uit te voeren. Wij hebben inspecteurs met een ITC level 1 of level 2 certificaat voor thermografie en hebben hiernaast jarenlange ervaring in elektrische installaties.Om een goed temperatuurbeeld te krijgen van een installatie of verdeler is het van belang dat tijdens de inspectie er een belasting dient te zijn die tijdens normaal gebruik ook aanwezig is.

Bij voorkeur dient er een belasting te zijn van 60% van de maximale stroom die er kan lopen in de installatie.

Tijdens onze inspecties maken wij gebruik van een Flir T420/T335 camera met een resolutie van 320 x 240 pixels. Hierbij worden IR-beelden en een "gewone" foto gelijktijdig gemaakt.

Hiernaast worden tijdens de inspectie (bijna) altijd de stromen gemeten die lopen in de elektrische installatie. Dit om het IR-beeld goed te interpreteren en om aan te geven of tijdens de inspectie sprake was van een normaal gebruik van de installatie.

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives