Particulieren en woningbouwverenigingen.


Voor een aantal installateurs, particulieren en woningbouwvereningingen hebben wij in de afgelopen tijd inspecties of vermogensmetingen uitgevoerd.

De vraag van de klant is veelal het volgende:

 • nagaan of de installatie veilig is;
 • is de installatie gemaakt volgens de NEN1010;
 • vragen m.b.t. energiebesparing;
 • onduidelijkheden over het energieverbruik.


Utiliteitsgebouwen.


Voor diverse investeringsmaatschappijen, installateurs en gebouweigenaren hebben wij in de afgelopen jaren een diversiteit aan utiliteitsgebouwen mogen inspecteren. Hiernaast zien we de vraag naar onze overige diensten in deze branche sterk groeien.
Thermografische inspecties en metingen m.b.t. het energieverbruik nemen steeds meer toe.

Om aan te geven dat de term utiliteitsgebouwen toch zeer divers is hebben wij een opsomming gemaakt met de verschillende gebouwen welke wij hebben mogen inspecteren.

 • kantoren;
 • hotels;
 • restaurants;
 • café;
 • winkelcentrums;
 • datacenters;
 • ziekenhuizen;
 • opslag / overslag;
 • scholen;
 • parkeergarage.


Lichte-, zware-, chemische- en petrochemische industrie.


Voor diverse grote en kleine installateurs en installatie eigenaren en/of beheerders voeren wij inspecties uit aan diverse industrieële installaties.

De objecten en installaties zijn erg divers.

Installaties welke wij inspecteren bestaan onder andere uit:

 • garage bedrijven;
 • sorteercentra's;
 • diervoerfabrieken;
 • laboratoria;
 • farmaceutische bedrijven;
 • gasstations;
 • olie en/of (bio)diesel opslag.


Infratechnische objecten en installaties.


Voor diverse grote en kleine installateurs, waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat voeren wij inspecties uit aan infra objecten en installaties.

De objecten en installaties zijn erg divers.

Installaties welke wij inspecteren bestaan onder andere uit:

 • openbare verlichting;
 • verkeersregelinstallaties;
 • rioolgemalen;
 • rioolwaterzuiveringsinstallaties;
 • bruggen;
 • sluizen;
 • stuwen;
 • gemalen;
 • tunnels;
 • railinfra.