Inspectie elektrische machine

Inspectie schakelkasten en elektrische installatiedelen van machines volgens de NEN-EN-IEC 60204-1.

Schakelkasten en elektrische installatiedelen van machines vallen niet onder de NEN1010, maar de NEN-EN-IEC 60204-1 (elektrische uitrusting machines). Deze Europese norm is formeel gekoppeld (geharmoniseerd) aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG.

De scheiding tussen de NEN1010 en de EN60204-1 ligt eigenlijk op het punt waar de voeding vanuit de installatie op de scheider van de machine is aangesloten.


De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • het controleren van elektrische schema's;
  • het beoordelen van schakelkasten op basis van EN 60204-1;
  • het controleren van veiligheidscircuits;
  • het meten en beproeven van de automatische uitschakeling van de voeding.

Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives