Power Quality


Hoe betrouwbaar en kwalitatief is uw elektriciteitsvoorziening?

In de huidige maatschappij kunnen we niet meer zonder elektriciteit. Maar hoe goed en betrouwbaar is u elektriciteitsvoorziening. Doordat de apparatuur steeds gevoeliger is geworden en door de vervorming van de netspanning en overige factoren ontstaan er steeds meer problemen met uw elektrische apparatuur.

Omdat geen een situatie het zelfde is vindt Osnabrugge Elektrotechniek dat er niet alleen naar de standaard installatievoorschriften gekeken moet worden bij het ontwerpen van een installatie maar ook naar de reeds aangesloten installatiedelen.

Door een slechte elektriciteitsvoorziening en een niet goed ontworpen installatie kunnen de volgende problemen ontstaan:

  • Uw apparatuur kan beschadigd worden door kortstondige spanningsdips (flikker);
  • Uw apparatuur kan beschadigd worden door te hoge spanningen;
  • afschakelen van beveiligingen, waardoor processen worden onderbroken;
  • Uw bedrading kan overbelast raken door hogere harmonischen.

De minimale kwaliteit van de netspanning is in Nederland vastgelegd in de Netcode. Hierin wordt verwezen naar de NEN-EN 50160, een Nederlandse norm, welke is gebaseerd op de Europese norm EN 50160.

Image

Energieverbruik


Bent u op de hoogte van uw huidige energieverbruik?

Image

Inzicht krijgen in uw energieverbruik kan om verschillende redenen interessant zijn.

Redenen die veel voorkomen zijn:

  • twijfels over huidige energierekening;
  • kijken of de installatie verder uit te breiden is.

Bij twijfel aan uw energierekening kunt u kijken naar het aantal elektrische apparaten dat u in huis heeft, hoelang deze per dag aan staan en wat hiervan het gemiddelde gebruik is. Als u deze gegevens optelt, moet u uit kunnen rekenen of in verhouding staat tot de opgave van uw energieleverancier.

Houdt u wel rekening met de zomer/winterperiode en de gebruikte energie die u nodig heeft gehad voor het koelen/verwarmen.

Indien u een groot verschil constateert tussen uw berekening en de opgave van de energieleverancier, dan kan het zo zijn dat uw huidige energiemeter (kWh-meter) niet juist functioneert.

Middels een langdurige meting (minimaal 10 dagen) kan Osnabrugge Elektrotechniek aantonen of uw energiemeter de juiste waarde aangeeft.

Hiernaast kan het van belang zijn dat u wilt weten of uw huidige energieaansluiting afdoende is om ook de uitbreiding te kunnen voeden welke u wilt doen. Hiervoor is een volledig beeld nodig van uw huidige gebruik. Dit om te kunnen berekenen wat de reservecapaciteit is van uw huidige aansluiting.

Energiebesparing


Energie besparen op diverse manieren.

De snelste manier waarop u energie kunt bespaart is door geen energie te gebruiken. Let daarom op dat u zoveel mogelijk “sluipende” gebruikers uit zet. “Sluipende” gebruikers zijn voornamelijk apparaten waarvan we niet meer in de gaten hebben dat deze aan staan. Denk hierbij aan apparatuur welke standby staat.

Let tevens op de grote gebruikers in uw woning zoals een elektrische verwarming of airco.

Naast het “verstandig” omgaan met de apparatuur zijn er verschillende andere mogelijkheden waar energie mee te besparen is. Denk hierbij aan spaar-/led lampen, isolatie en HR-ketels.

Naast deze zeer bekende maatregelen zijn er nog een aantal. Welke met name in de industrie voor een aanzienlijke besparing kunnen zorgen. Eén van de manieren is om te zien of alle fasen van uw elektriciteitsaansluiting gelijkmatig belast zijn. Door de belasting zoveel mogelijk gelijk te houden kan u energie besparen.

De slechte arbeidsfactor (beinvloed door de harmonische stromen en de cos phi) kan ervoor zorgen dat het blindvermogen aanzienlijk is. Door de bron van deze oorzaak weg te halen of door compenserende maatregelen te treffen kan het blindvermogen naar beneden gebracht worden.

Image

Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van elektrotechniek.

Over ons

Osnabrugge Elektrotechniek staat voor elektrische veiligheid. Wij voeren onafhankelijke inspecties uit aan elektrische installaties om te toetsen of deze aan de relevante veiligheidsnormen en -/regels voldoen.

Onze diensten

Contact opnemen

© 2023 Osnabrugge Elektrotechniek - Webdesign: Verwey Creatives