Inspectie medische ruimte

Inspectie bestaande en nieuw aangelegde medisch gebruikte ruimten volgens de NEN3134 en/of NEN1010 rubriek 710.

"In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen, worden gewaarborgd."

"Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen." Deze tekst staat letterlijk in de NEN1010. Maar hoe doe je dat eigenlijk.